TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng Quản sinh huấn luyện

PVF tuyển dụng Quản sinh huấn luyện với các yêu cầu cụ thể như sau

quan sinh huan luyen A5 PVF final

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn