TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng nhân viên bảo vệ

PVF tuyển dụng nhân viên bảo vệ. Chi tiết vui lòng xem ảnh.

nhan vien ky thuat 01

 

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn