Ngày 31/07, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên họp trực tuyến thảo luận, thống nhất một số nội dung cụ thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đã trao 200.000.000 VNĐ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn