Các bài tập chiến thuật (3v1/4v2/4v3)

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện nền tảng

1. Kiểm soát bóng 3v1:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm. Cầu thủ chuyền hỏng mất bóng sẽ nhận lại nhiệm vụ phòng ngự của cầu thủ cắt được bóng. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

2. Kiểm soát bóng 4v2:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân. Tìm kiếm các đường chuyền thành công xuyên vào giữa hai cầu thủ đối phương.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm, chuyền thành công vào giữa 2 cầu thủ phòng ngự được tính 1 điểm. Cầu thủ chuyền hỏng mất bóng sẽ nhận lại nhiệm vụ phòng ngự của cầu thủ cắt được bóng. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

3. Kiểm soát bóng 4v3:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân. Tìm kiếm các đường chuyền thành công xuyên vào giữa hai cầu thủ đối phương. Bật tường 1-2 & làm tường chuyền cho người thứ ba di chuyển.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm, chuyền thành công vào giữa 2 cầu thủ phòng ngự được tính 1 điểm, bật tường 1-2 được tính 2 điểm và bật tường 1-2 chuyền cho người thứ 3 được tính 3 điểm. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn