Anis Chaouachi

Trưởng phòng thể lực

Sinh năm: 1977
Trình độ:
Tiến sĩ Khoa học thể thao
Sự nghiệp huấn luyện:
Làm việc tại trung tâm y học và khoa học thể thao quốc gia
 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn