Pavol Durin

Chuyên viên Vật lý trị liệu

Sinh năm: 1995
Trình độ:
Chuyên ngành mát xa ở trường trung cấp y tế ở Trnava.
Chuyên ngành vật lý trị liệu ở trường trung cấp y tế Trnava.
Chứng chỉ sơ cứu.
Chứng chỉ băng bó vết thương

 
 

 

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn