Tin nổi bật

CÁC CẦU THỦ NHÍ PVF THAM GIA “TRẠI HÈ SAMSUNG – CHELSEA – NƠI KHÁT VỌNG BÓNG ĐÁ TỎA SÁNG” NĂM 2014

Chương trình “Trại Hè Samsung – Chelsea – Nơi Khát vọng bóng đá tỏa sáng” năm 2014 tại Việt Nam là chương trình nằm trong lộ trình hoạt động của dự án trại hè bóng đá do Samsung phối hợp cùng Câu lạc bộ Chelsea thực hiện từ năm 2007 và được phát triển thành chương trình “Dream The Blues” có quy mô toàn cầu vào năm 2013.

Cầu thủ xuất sắc

 • Trương Huỳnh Anh Khoa
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Nguyễn Tiến Ba
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Nguyễn Duy Cương
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Nguyễn Hồng Sơn
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Trần Lâm Hào
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Nguyễn Đức Duy
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Trần Lâm Hào
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Bùi Tiến Dụng
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Võ Thanh Lý
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Đỗ Tấn Thành
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  3
 • Trần Hồng Quân
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Nguyễn Hiểu Minh
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Bùi Văn Bình
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Võ Nguyên Hoàng
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Huỳnh Công Đến
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Nguyễn Khắc Khiêm
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Võ Thanh Hậu
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Nguyễn Đoàn Trung Nhân
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Hà Đức Chinh
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  2
 • Trần Tấn Lộc
  XUẤT
  SẮC
  THÁNG
  12

Danh sách cầu thủ xuất sắc